Maasstad Hospital in The Netherlands implements Agfa HealthCare’s Dose solution to further optimize its dose monitoring quality

2020-09-08T12:44:54+02:00January 14th, 2020|Customer Case, Enterprise Imaging Platform, Radiology|

The addition of “Virtual Dose for CT” allows a more accurate estimate of the CT radiation dose for a wide range of patient types and for sensitive organs.

  • The DOSE software for radiation dose management contributes to patient safety and helps to improve efficiency and and quality of care.
  • The use of one single solution at different locations supports the consistency and optimization of the radiation dose.
  • DOSE simplifies reporting for compliance with the guidelines for medical radiation applications.

Upon successful roll-out of the system at Maasstad Hospital, the solution can also be made available to the Spijkenisse Medical Center and Van Weel-Bethesda Hospital to provide this functionality for the entire Rijnmond region.
For more on Agfa HealthCare’s Dose Monitoring Solution, click here

Read the full message below (in Dutch)

Maasstad Ziekenhuis kiest voor DOSE van Agfa HealthCare om de kwaliteit op dosisbewaking verder te verbeteren

Het toevoegen van Virtual Dose for CT maakt een nauwkeuriger schatting van de CT-stralingsdosis mogelijk, voor een breed scala aan patiënttypes en voor gevoelige organen.

  • De DOSE-software voor stralingsdosisbeheer draagt bij aan de veiligheid van de patiënt en verbetert de efficiëntie en kwaliteit van zorg.
  • Het gebruik van één oplossing op verschillende locaties ondersteunt de consistentie en optimalisatie van de stralingsdosis.
  • DOSE vereenvoudigt de rapportering ten behoeve van de compliance met de richtlijnen voor medische stralingstoepassingen.

Bij succesvolle uitrol van het systeem in het Maasstad Ziekenhuis kan de oplossing ook beschikbaar worden gesteld voor het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis om de hele regio Rijnmond van deze functionaliteit te voorzien.

Dose in het Maasstad Ziekenhuis
Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis – met 600 bedden – in Rotterdam-Zuid. Jaarlijks bezoeken meer dan 450.000 patiënten de poliklinieken. Het ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en doet dit vakkundig en zorgzaam. Het ziekenhuis biedt een breed pakket aan medische zorg, met vrijwel elk basisspecialisme en een aantal topklinische en bijzondere functies voor complexe zorg. Het ziekenhuis heeft daarom een belangrijke acute zorg functie in de regio. Dit betekent dat het ziekenhuis met moderne apparaten werkt en patiënten behandelt met complexe aandoeningen. Voor deze zorg komen ook patiënten buiten de regio naar het Maasstad Ziekenhuis. Dit betekent ook dat het Maasstad Ziekenhuis op zoek is naar manieren om de ioniserende straling die gebruikt wordt in de medische beeldvorming beter te kunnen monitoren. Hiervoor heeft het ziekenhuis gekozen voor de Dose oplossing van Agfa HealthCare en Qaelum.

Nauwkeurige CT-dosisberekening
Samen met de DOSE-beheeroplossing implementeert het Maasstad Ziekenhuis ook Virtual Dose for CT. Met deze add-on kunnen de zorgprofessionals de effectieve doses voor CT-scans nauwkeurig berekenen voor verschillende radiosensitieve organen en types patiënten, inclusief pediatrische patiënten en patiënten met een buitengemiddelde lichaamsbouw. De oplossing bevat een fantoombibliotheek met 25 anatomisch correcte fantomen voor de verschillende lichaamstypes, geslachten, leeftijden (van pasgeborene, over adolescent tot volwassene), en de verschillende stadia van de zwangerschap.

 Nucleaire Geneeskunde
Ook de afdeling Nucleaire Geneeskunde kan worden opgevolgd en beheerd door het DOSE-beheeroplossing. De dosis informatie wordt gehaald uit diverse informatiesystemen van de afdeling . Bijvoorbeeld in geval van een gecombineerd onderzoek zoals PET/CT leveren beide delen van het onderzoek, een effectieve dosis aan het systeem. In de Dose-beheersoplossing is dan elk deel te zien maar ook het gecumuleerde deel. Ook kunnen de gebruikers van de DOSE-beheeroplossing de toegediende radioactiviteit vergelijken met de nationale of internationale diagnostische referentieniveaus (DRL’s).

“Met DOSE krijgen we de stralingsbelasting van patiënten beter in beeld. Dit stelt ons in staat om het gebruik van ioniserende straling bij medisch onderzoek te optimaliseren.” stelt Raymond Sladek, klinisch fysicus bij het Maasstad Ziekenhuis.

‘De virtual Dose voor CT is een krachtig instrument voor de berekening van orgaandosis en effectieve dosis. Het maakt gebruik van een breed scala aan fantomen die beter bij de patiënt passen. Ook kunt u nu een breed scala aan scenario’s simuleren, maar het kan ook een onschatbaar hulpmiddel zijn om orgaandosis te schatten en is zeer nuttig voor het onderwijs’, stelt Stefan Goerss van Agfa HealthCare.

Printed on : 20/06/2024 02:04