The Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen brings all medical images together in one well-oiled Enterprise Imaging system

Image © Javi Gomes

(English text below)

CWZ brengt alle beelden onder in één geolied Enterprise Imaging systeem
Het principe van de closed order loop, EPD-gedreven en met gestandaardiseerde werkwijzen, vormt het uitgangspunt.

Steeds meer beelden – zowel van de traditionele beeldproducenten als van de niet-traditionele beeldvormende specialismen: hoe ga je daarmee om? Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen nam de beslissing om zijn twee gescheiden PACS-systemen te vervangen door één geconsolideerd beeldbeheerplatform.

CWZ had een ideaalbeeld: dat alle specialisten vanuit het EPD onderzoeken kunnen aanvragen, en dat de orders terechtkomen in de werklijst van de afdeling die de beelden genereert.  Vervolgens komen die beelden dan terug bij de specialist, die het verslag maakt in het EPD. Een zogenaamde closed order loop, die je helemaal kunt automatiseren: EPD-gedreven en met zoveel mogelijk gestandaardiseerde werkwijzen.

CWZ koos voor een samenwerking met Agfa HealthCare om deze visie te realiseren met de Enterprise Imaging oplossing door :

 • alle beelden (inclusief die van mobiele apparaten) samen te brengen in één geconsolideerd Enterprise Imaging-platform.
 • alle clinici toegang te geven tot beelden en resultaten via de XERO Universal Viewer geïntegreerd in het EPD.

De effecten van het succesvolle project zijn overal in het ziekenhuis voelbaar:

 • Clinici en patiënten genieten van een betere ervaring.
 • Afdelingen zien tijdwinst.
 • Het beheer van de modaliteiten en het systeem is eenvoudiger en veiliger.
 • Complexiteit en kosten zijn verminderd, etc.

Tips voor een geslaagde transitie
Om dit platform met succes te implementeren, was een robuust projectmanagement essentieel. Het projectteam van CWZ in samenwerking met het Agfa HealthCare team heeft niets werd aan het toeval overgelaten.

Lees het volledige klantenverhaal (in Engels) en kom meer te weten over het projectmanagement, de oplossing en de voordelen.

> Lees het volledige verhaal van CWZ

Enterprise Imaging offers enormous added value for the specialist and for the patient.

The Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Hospital, in Nijmegen, the Netherlands, had a vision, based on a guiding principle: that all the specialists would be able to request examinations and testing from within the EPR. The orders would then automatically be added to the work lists of the image-generating departments. After that, the images would come back to the specialist, who would create the report directly in the EPR.

The principle of an EPD-driven closed order loop, with as many standardized working methods as possible, was the starting point.

How do you manage the increase in images both from the more traditional image-producers and from the non-traditional image-creating specialties? CWZ  approached this by replacing two separate PACS systems with a single, consolidated image management platform. And this closed order loop would be completely automated, EPR-driven, and include as many standardized working methods as possible.

CWZ chose to collaborate with Agfa HealthCare to make their vision a reality with the Enterprise Imaging solution:

 • Bringing all images (including those from mobile devices) into a single, consolidated Enterprise Imaging platform.
 • Enabling clinicians to access images and results via the XERO Universal Viewer embedded in the EPR.

The effects of the successful project have been felt throughout the hospital:

 • Clinicians and patients enjoy a better experience.
 • Departments see time savings.
 • Managing the modalities and system is easier and more secure.
 • Complexity and costs have been reduced.

To successfully implement this platform, robust project management was key. CWZ’s project team collaborated closely with Agfa HealthCare, and nothing was left to chance.

Read the customer case here to discover more about the project management, the solution and its benefits.

> Read the full CWZ customer case

For more on Enterprise Imaging and the XERO Universal Viewer, access the Agfa HealthCare website. 

Access more information on the Enterprise Imaging Platform on the Agfa HealthCare website
Printed on : 23/07/2024 08:29