Northwest Clinics and Agfa HealthCare expand their strategic cooperation, with extended contract and RUBEE™ for AI

2022-07-13T09:54:46+02:00July 13th, 2022|Customer Case|

(Nederlandse tekst onderaan)

Adding the Augmented Intelligence portfolio to its consolidated image management platform enables the Dutch healthcare provider to further improve healthcare delivery

  • Northwest Clinics has relied on Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging platform for its enterprise-wide image management strategy for many years.
  • The new multi-year contract extends the strategic collaboration between Northwest Clinics and Agfa HealthCare.
  • Adding the RUBEE™ for AI platform to the Enterprise Imaging solution supports the shared commitment of Agfa HealthCare and Northwest Clinics to helping physicians achieve more confident diagnoses, faster.
  • The extensive experience its radiologists have gained with AI algorithms in recent years makes Northwest Clinics an ideal hospital to support Agfa HealthCare in future developments.

Agfa HealthCare and Northwest Clinics have extended their strategic cooperation, and further expanded the consolidated Enterprise Imaging platform with the RUBEE™ for AI Augmented Intelligence portfolio. This enhanced collaboration supports Northwest Clinics in its ongoing commitment to further optimize care delivery, and allows the healthcare provider and Agfa HealthCare to work together to curb growing healthcare cost

Enterprise-wide image management strategy
Northwest Clinics is a top clinical healthcare organization in the northwest of the Netherlands, with sites in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Limmen, Schagen and Texel. It has a staff of more than 4,000 employees, 325 medical specialists and 700 volunteers, and counts 842 beds.

 The healthcare provider has been using Agfa HealthCare’s market-leading Enterprise Imaging platform for many years, to manage all medical images, from radiology, nuclear medicine, cardiology and other departments. The consolidated platform delivers robust tools, workflows and functionalities. Its task-based workflow engine, aggregated imaging and non-imaging data from different systems, and powerful collaborative tools support efficient evidence-based decision making. Furthermore, clinicians from all specialties in the group have quick access to all images from within the EHR.

Northwest Clinics and Agfa HealthCare recently agreed to extend their collaboration for several years. With the addition of Agfa HealthCare’s Augmented Intelligence (AI) portfolio, the hospital group aims to take a significant step forward in patient care.

Augmented Intelligence (AI) for more focused patient care
In recent years, in collaboration with the IT department, the radiologists at Northwest Clinics have developed extensive experience in implementing and training AI algorithms in radiology. They are led by Dr. Paul R. Algra, a radiologist who is actively involved in health IT and is a thought-leader in the field of AI.

Adding RUBEE™ for AI to the Enterprise Imaging platform will enable Northwest Clinics to apply and test carefully selected AI algorithms for several health conditions, including breast and lung diseases. The healthcare provider has committed to being an ideal hospital for Agfa HealthCare developments, and to delivering continuous high-quality feedback on both existing and new algorithms being developed.

The advanced visualizations of the RUBEE AI packages are fully embedded in the Enterprise Imaging workflow. They help take the pressure off clinicians, and give them more time to focus on patients for whom their expertise has a greater added value.

“We are very satisfied with our many years of collaboration with Agfa HealthCare. This experience made it logic for us to take the decision to enter into a new agreement with Agfa HealthCare. Together, we can ensure that patient care is further optimized, which is quite simply our most important objective,” explains Floor Haak, member of the Board of Directors of Northwest Clinics.

“After strengthening our relationship with Northwest Clinics, it is time for the next step. We are very proud that a renowned hospital group such as Northwest Clinics has expressed its confidence in Agfa HealthCare through this new agreement. We are also pleased that with our intelligent, workflow-oriented RUBEE™ for AI platform we can contribute to our customer’s goal to further improve the delivery of patient care,” says John Emmerik, Managing Director of Agfa HealthCare in the Netherlands.

Noordwest Ziekenhuisgroep verlengt contract met Agfa HealthCare en breidt strategische samenwerking uit met
RUBEE™ AI

Toevoeging van Augmented Intelligence portfolio aan het gecentraliseerde beeldplatform stelt Noordwest in staat de zorg verder te verbeteren.

  • Noordwest heeft een organisatiebrede strategie voor beeldbeheer en vertrouwt hiervoor al jaren op het Enterprise Imaging platform van Agfa HealthCare.
  • Een nieuw meerjarencontract bestendigt deze strategische samenwerking.
  • Met het RUBEE™  AI platform dat aan de bestaande installatie wordt toegevoegd, zetten Agfa en Noordwest er samen op in om artsen te helpen om nog sneller tot juiste diagnoses te komen.
  • De radiologen van Noordwest hebben de afgelopen jaren uitgebreide ervaring opgedaan met allerlei AI-algoritmen en zijn daardoor voor Agfa HealthCare een ideaal ziekenhuis om te ondersteunen bij toekomstige ontwikkelingen.

Agfa HealthCare en Noordwest Ziekenhuisgroep zijn overeengekomen om de bestaande strategische samenwerking te verlengen én de bestaande organisatie-brede Enterprise Imaging installatie verder uit te breiden met RUBEE™ for AI, het Augmented Intelligence portfolio van Agfa HealthCare.

Dankzij de intensivering van deze samenwerking wil Noordwest de zorg nog verder optimaliseren. Noordwest en Agfa HealthCare versterken daarmee hun strategische samenwerking, waarbij het één van de doelstellingen is om samen de groeiende zorgkosten te beteugelen.

Organisatiebrede strategie voor beeldbeheer
Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis in Noordwest-Nederland met locaties in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Limmen, Schagen en op Texel. Bij Noordwest werken ruim 4000 medewerkers, 325 medisch specialisten en 700 vrijwilligers. De ziekenhuisgroep beschikt over 842 bedden.

Noordwest maakt al jaren gebruik van Agfa HealthCare’s marktleidende Enterprise Imaging platform voor het beheer van alle beelden: niet alleen de beelden van radiologie, nucleaire geneeskunde en cardiologie, maar ook van andere afdelingen. Enterprise Imaging biedt de ziekenhuisgroep robuuste tools, workflows en functionaliteiten. De taakgebaseerde workflow engine, de samenvoeging van zowel imaging als niet-imaging gegevens uit verschillende systemen, en de krachtige hulpmiddelen om samen te werken, maken een efficiënte evidence-based besluitvorming mogelijk. De medisch specialisten in het ziekenhuis zijn bovendien verzekerd van een snelle toegang tot alle beelden vanuit hun EPD-omgeving.

Recent hebben Noordwest en Agfa HealthCare afspraken gemaakt om de samenwerking voor meerdere jaren te verlengen. Met de toevoeging van het Augmented Intelligence (AI) portfolio van Agfa HealthCare wil de ziekenhuisgroep ook een belangrijke stap voorwaarts zetten op het gebied van patiëntenzorg.

Augmented Intelligence (AI) inzetten voor meer gerichte patiëntenzorg
Noordwest heeft als doelstelling om de zorg verder te verbeteren. AI kan hieraan een substantiële bijdrage aan leveren. De radiologen van Noordwest zijn onder leiding van dr. P.R. Algra, verbonden aan ICT & Health, voorloper op AI-gebied. Afgelopen jaren is in samenwerking met de ICT-afdeling uitgebreide ervaring opgedaan met het implementeren en trainen van AI-algoritmen in de radiologiepraktijk. Het RUBEE™  AI-platform van Agfa HealthCare stelt Noordwest in staat om zorgvuldig geselecteerde AI-algoritmes voor diverse ziektebeelden, onder meer borst- en longaandoeningen, in de praktijk toe te passen en te toetsen.

Noordwest verbindt zich er bovendien toe continu kwalitatieve feedback te geven op bestaande en nieuw te ontwikkelen algoritmen.

Mede dankzij de geavanceerde visualisaties van de RUBEE™ voor AI-pakketten, die volledig ingebed in de Enterprise Imaging workflow zijn, wordt de druk op de artsen verlicht: zij hebben meer tijd om zich te concentreren op patiënten voor wie hun expertise een grotere toegevoegde waarde heeft.

“We zijn zeer tevreden over de jarenlange samenwerking met Agfa HealthCare. Onze ervaring van de voorbije jaren heeft het voor ons logisch gemaakt om deze beslissing te nemen en een nieuwe overeenkomst met Agfa HealthCare te willen te sluiten. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de patiëntenzorg verder geoptimaliseerd wordt, en dat is nu eenmaal de belangrijkste doelstelling die wij bij Noordwest hebben,” verklaart Floor Haak, lid van de Raad van Bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep.

“Na de intensivering van de relatie tussen Noordwest en Agfa HealthCare, is het tijd voor een volgende stap. We zijn heel trots dat een gerenommeerde ziekenhuisgroep als Noordwest met deze nieuwe overeenkomst zoveel vertrouwen uitspreekt in Agfa HealthCare; we zijn ook ontzettend tevreden dat we met ons intelligente, workflowgerichte RUBEE™  AI platform mee kunnen bijdragen aan de doelstelling van Noordwest Ziekenhuisgroep om een nog betere zorg te leveren aan de patiënt,” zegt John Emmerik, Managing Director van Agfa HealthCare in Nederland.

Printed on : 21/05/2024 09:30