Haaglanden Medisch Centrum kiest voor DOSE van Agfa HealthCare om de dosisbewaking op zijn verschillende locaties te harmoniseren

2019-06-27T11:12:38+02:00June 27th, 2019|General|

Agfa HealthCare maakt bekend dat het Nederlandse Haaglanden Medisch Centrum (HMC) besloten heeft om de DOSE-oplossing te implementeren op zijn drie ziekenhuislocaties: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde.

  • Eén oplossing op verschillende locaties ondersteunt de consistentie en optimalisatie van de stralingsdosis.
  • DOSE vereenvoudigt de rapportering voor compliance met richtlijnen voor medische stralingstoepassingen.
  • Toevoegen van Virtual Dose for CT maakt een nauwkeuriger schatting van de CT-stralingsdosis mogelijk.
  • Agfa HealthCare’s Dose Monitoring is gebaseerd op Qaelum DOSE -software voor stralingsdosisbeheer.

 

Stralingsdosis: een gedeelde bekommernis

HMC is een topklinisch ziekenhuis dat zowel elementaire als complexe zorg verleent op drie locaties in de Haagse agglomeratie. Een kleine groep klinische fysici deelt de verantwoordelijkheid om de dosisgerelateerde taken voor de gehele groep te coördineren. Om de ioniserende straling die gebruikt wordt in de medische beeldvorming beter te kunnen monitoren, heeft HMC besloten de DOSE-oplossing van Agfa HealthCare uit te rollen op zijn verschillende sites.

Deze centrale oplossing leidt tot meer consistentie en maakt het mogelijk om corrigerende maatregelen te nemen voor dosisoptimalisatie. De veiligheid van de patiënten en hun tevredenheid gaan erop vooruit.

  • Medewerkers kunnen op verschillende locaties werken en één vertrouwd systeem gebruiken.
  • De resultaten van het dosisbeheer kunnen eenvoudig worden gebenchmarkt over de locaties heen.
  • Het optimaliseren van de dosis en het voorkomen van bijkomende onderzoeken vermindert de stralingsdosis voor de patiënt.

 

Vereenvoudigde naleving van de richtlijnen voor medische stralingstoepassingen

Het gebruik van een enkele tool voor meerdere sites helpt HMC ook bij de dosisrapportage en het naleven van de geldende richtlijnen voor stralingstoepassingen. Het elimineert de tijdrovende taak om informatie te verzamelen en op te maken in de juiste rapportage-indeling. Dit alles zorgt ervoor dat het rapportageproces eenvoudiger verloopt.

Nauwkeurige CT-dosisberekening

Samen met de DOSE-beheeroplossing implementeert HMC ook Virtual Dose for CT. Met deze add-on kunnen de zorgprofessionals de effectieve doses voor CT-scans nauwkeurig berekenen voor verschillende radiosensitieve organen en types patiënten, inclusief pediatrische patiënten en patiënten met een buitengemiddelde lichaamsbouw.

“Met DOSE van Agfa HealthCare hebben we gekozen voor een oplossing die ons helpt om onze verplichtingen jegens onze patiënten en de regelgevende instanties na te komen. We krijgen inzicht in de stralingsbelasting bij verschillende onderzoeken op de verschillende aangesloten modaliteiten en kunnen deze daarmee, in samenwerking met de medewerkers en specialisten van de afdelingen, zo optimaal mogelijk in zetten voor de patiënt.”, zegt dr.ir. Niels Braakman, klinisch fysicus van HMC.

“Met het toenemende bewustzijn van het risico van ioniserende straling op alle niveaus, geeft DOSE de ziekenhuizen en de afdelingen medische beeldvorming een middel om de dosis te optimaliseren, en de consistentie en standaardisatie te verbeteren – of ze nu gecentraliseerd werken op één site of, zoals bij HMC, op meerdere sites,” stelt Erik van Rijn van Agfa HealthCare. “We zijn erg blij dat HMC de waarde heeft gezien die DOSE biedt: het levert een positieve bijdrage aan de veiligheid van patiënten en de naleving van een steeds strengere regelgeving, en zo ondersteunt DOSE ook de rol die de medische beeldvorming speelt in een kwaliteitsvolle patiëntenzorg.”

 

Printed on : 21/05/2024 12:39